Heeft je kind net wat extra begeleiding nodig dan jezelf, de school of de omgeving kan bieden, dan kun je bij mij terecht.

Elk kind is een unieke bloem, al die bloemen maken een prachtige tuin van deze wereld

Wat is kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurend en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen (en hun ouders) van ongeveer 4 tot 17 jaar met een hulpvraag. Heeft je kind net even wat extra begeleiding nodig dan jezelf, de school of de omgeving kan bieden, dan kun je bij mij terecht.

Waarom

Soms gaat het even iets minder en kun je wel hulp of steun gebruiken. Een kindercoach kan daarbij helpen.

Voor wie?

Kindercoaching is geschikt voor kinderen (en hun ouders) van ongeveer 4 tot 17 jaar met allerlei vragen op sociaal – en/of emotioneel gebied.
Door uit te gaan van de eigen kracht en wijsheid van het kind, werken we aan de oplossing voor de lange termijn.

Ik ben

Petra Kramer

Elk kind is een unieke bloem, al die bloemen maken een prachtige tuin van deze wereld

Een kindercoach

Kan onder meer helpen bij:

 • omgang met andere kinderen (geen vriendschappen kunnen aangaan of onderhouden)
 • stil en teruggetrokken gedrag
 • verlegenheid
 • frustratie of onzekerheid (boosheid of verdriet)
 • pestgedrag of gepest worden
 • niet kunnen omgaan met het verlies van een dierbare
 • negatief zelfbeeld; ik kan ook niets!
 • grote mond thuis of juist op school
 • niet kunnen aarden in een nieuwe omgeving na verhuizing of een nieuwe school

Maar ook voor ‘gewone, herkenbare’ thuisproblemen zoals:

 • niet willen eten
 • continu ruzie maken met broer of zus
 • woedeaanvallen
 • niet meer naar bed willen of durven
 • brutaal tegen ouders, niet willen luisteren, altijd weerwoord
 • huiswerk niet willen maken
 • hun leven maar niet op orde krijgen, bv altijd te laat voor school, schoolspullen vergeten of overzicht in huiswerk verliezen
 • ondersteuning voor ouders bij opvoedvragen

Hoe ga ik te werk

Coaching is maatwerk en de invulling wordt bepaald door de wensen, mogelijkheden en interesses van je kind

Door passende hulpmiddelen en werkvormen in te zetten geef ik kind en ouders handvatten om weer lekker in zijn of haar vel te zitten zodat ze wat onbezorgder in het leven kan staan.

Mind map maken

Een tool waarmee je ideeën visueel kan maken.

Kids' Skills methode

Een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd.

Bewegen/ sport en spel

Sport en spel lokken kinderen uit om het bewegen te oefenen en ze worden uitgedaagd om zichzelf te verbeteren.

En dan ben je 10...

Het grote weerbaarheidsspel voor pubers
lees verder

Rollen­spel

Het kind kan zich openen en vertellen wat er is. Het geeft ook inzicht en het kind kan oefenen in zijn of haar nieuwe gedrag.

“Wat men moet leren doen, leert men door te doen” (Aristoteles).

Tekenen, klei en zand

Creatief werken geeft ruimte en heeft een ontdekkende werking. Een prachtig middel om het kind zich te laten uiten.

U wilt contact met mij zoeken?

Hier zijn een paar mogelijkheden om mij te bereiken.

Contactformulier

11 + 6 =